Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.Tovar je potrebné vrátiť nepoškodený, zabalený v originálnom balení spolu s príslušnou dokumentáciou. Následne do 15 dní Vám bude vyplatená kúpna cena tovaru.

Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov (Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1).