Flobertové zbrane a náboje

Zbrane typu "flobert" sú určené predovšetkým na športovú a výcvikovú streľbu. Kvalitou a spracovaním sa viac približujú skutočným zbraniam, pri výstrele z hlavne vyletí projektil. Avšak intenzita výstrelu je nižšia ako v prípade plynových zbraní. Na kúpu a vlastnenie flobertovej zbrane nie je potrebný zbrojný preukaz. Najčastejšie sa vyrábajú ako revolvery alebo pušky v kalibroch 4 a 6 mm.